सूचना तथा समाचार

MIS अपरेटर र फिल्ड सहायक पदको परीक्षा सम्बन्धि सूचना ।

विस्तृत  विवरणकाे लागी यहाँ साथै राखिएकाे पत्र हेर्नुहोला ।

दस्तावेज: 

शिक्षककाे लागि करार सेवामा लिने सार्वजनिक सूचना ।

विस्तृत  विवरणकाे लागी यहाँ साथै राखिएकाे पत्र हेर्नुहालाे ।

दस्तावेज: 

बेरोजगारी फारम पुनः भर्ने सम्बन्धमा।

विस्तृत  विवरणकाे लागी यहाँ साथै राखिएकाे पत्र हेर्नुहालाे ।

दस्तावेज: 

दोस्रो नगरसभा भएको केहि तस्बिरहरु |

 

रौतहट जिल्लाको देवाही गोनाही नगरपालिकाको दोस्रो नगरसभा सम्पन्न भएको छ | 

दोस्रो नगरसभा सम्बन्धमा |

दोस्रो नगरसभा सम्बन्धमा 

 

विस्तृत विवरणको लागि यहाँ साथै पत्र राखिएको हेर्नुहोला |

Pages