मिति २०८०/११/ ०७ गते सोमवार यस देवाही गोनाही नगरपालिकाको नगर सभाको ८ औं अधिवेशन सफलता पूर्वक सु-सम्पन्न ।

आर्थिक वर्ष: