अत्यावश्यक बाहेकका सेवाहरु स्थगित गरीएको सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सुचना ।

आर्थिक वर्ष: